tab2

Terapia taktylna wspomaga rozwój funkcji ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego

Terapia taktylna wspomaga rozwój funkcji ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, pomaga  zrównoważyć system nerwowy (procesy pobudzania i hamowania), co zwiększa skuteczność innych działań terapeutycznych.

 Terapia taktylna:

 • zwiększa świadomość kinestetyczną ciała,
 • poprawia orientację w schemacie ciała,
 • poprawia i reguluje odbiór wrażeń dotykowych,
 • reguluje napięcie mięśniowe,
 • wpływa pozytywnie na rozwój poznawczy, społeczny, emocjonalny i ruchowy.
 • Brak akceptacji przytulania, leżenia na brzuchu, niechęć do dotykania przedmiotów itp. w przypadku nieprawidłowości w pracy receptorów rejestrujących lekki dotyk. W tym przypadku ograniczone są funkcje poznawcze i emocjonalne dziecka
 • Brak świadomości bólu. Dziecko uważane jest za agresywne, gdyż nie ma świadomości, że uderzenie boli
 • Słaba koordynacja ruchowa, niezdarność w przypadku niesprawności proprioreceptorów
 • Nadwrażliwość na bodźce może być przyczyną (główną lub jedną z wielu) nadpobudliwości (zarówno emocjonalnej jak i ruchowej), braku koncentracji, unikania sportu a nawet skłonności do konfliktów i nieprawidłowych relacji z

Wskazaniem do stosowania Terapii Taktylnej są w szczególności:

 • Mózgowe Porażenie Dziecięce
 • Spektrum autyzmu
 • Zaburzenia zachowania
 • Lęki i fobie
 • Opóźnienie w rozwoju umysłowym
 • ADHD /ADD
 • Trudności w nauce, dysleksja
 • Zaburzenia i opóźniony rozwój mowy

Zapraszamy do polubienia nas