tab2

OPOŹNIONY ROZWÓJ MOWY

Wolniejsze niż u rówieśników wykształcanie się mowy czynnej i biernej nazywamy opóźnionym rozwojem mowy. Ze względu na etiologię tego zaburzenia ORM dzielimy na dwa typy.

Samoistny Opóźniony Rozwój Mowy

Jest to przejściowa forma zakłócenia procesu rozwoju mowy.

Niesamoistny Opóźniony Rozwój Mowy

Mowa nie może rozwinąć się ze względu na upośledzenie motoryki narządów mowy i deficyty psychoneurologiczne dziecka.

Dziecko z SORM cechuje:

 • opóźnienie mowy czynnej i biernej
 • rozwojowa niepłynność mówienia
 • opóźnienie rozwoju artykulacji
 • liczne agramatyzmy
 • własne, indywidualne tempo rozwoju mowy
 • redukowanie wyrazów do dwusylabowych

Dziecko z NORM cechuje:

 • nieprawidłowa motoryka narządów mowy
 • zaburzenia neurologiczne
 • wady słuchu
 • wady wzroku
 • zaburzenia psychiczne
 • upośledzenie umysłowe

Istotne informacje do wywiadu w diagnozowaniu Opóźnionego Rozwoju Mowy:

 • Kiedy dziecko zaczęło mówić?
 • Czy następuje progres w rozwoju mowy?
 • Jaki jest poziom sprawności artykulatorów?
 • Jakie jest rozumienie mowy?
 • Czy dziecko prawidłowo słyszy?
 • W jakim środowisku żyje?
 • Jakie są uwarunkowania genetyczne dziecka?
 • Czy występują zaburzenia psychoneurologiczne?

Zapraszamy do polubienia nas