tab1

ELEMENTY METODY KRAKOWSKIEJ

Metoda Krakowska jest terapią funkcji poznawczych dzieci funkcjunujących w normie, jak i dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi i genetycznymi. Jest to terapia stymulująca rozwój intelektualny dziecka. Wspomaga budowanie systemu językowego, który umożliwia nie tylko komunikację, opisywanie i wyjaśnianie świata, ale także budowanie własnej tożsamości.

dsc 0111

 

W naszej ofercie:

  • symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania,
  • terapia neurobilogiczna,
  • terapia dysleksji,
  • stymulacja mechanizmów lewopółkulowych,

Zapraszamy do polubienia nas