tab1

TERAPIA USTNO-TWARZOWA

Terapia taktylna

  • reguluje prawidłowe przyjmowanie pokarmu,
  • wpływa na lepszą ekspresję mimiczna twarzy,
  • poprawia percepcję wzrokową i słuchową,
  • reguluje napięcie mięśniowe,
  • poprawia zdolności mowy i komunikacji,
  • wpływa na rozwój świadomości i poczucia własnego ciała.

Zapraszamy do polubienia nas