tab1

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Terapia sensoryczna

Przeznaczona jest dla dzieci mających problemy z:

  • koncentracją uwagi,
  • czytaniem, pisaniem, ortografią,
  • rozwojem mowy,
  • rozwojem ruchowym,
  • obniżonym lub wzmożonym napięciem mięśniowym,
  • niepełnosprawnością intelektualną, zespołami genetycznymi, Autyzmem, zespołem Aspergera czy MPD
  • równowagą i rejestracją ruchu ciała,
  • prioprocepcją, czyli czuciem własnego ciała (dotyku, wzroku, słuchu, smaku)
  • różnorodnymi lękami,

Zapraszamy do polubienia nas