tab1

Oferta


W ofercie:

Świadczenie usług w oparciu o profesjonalne narzędzia w postaci programów komputerowych stosowanych w terapiach logopedycznych:

 • Logopedia do diagnozy i terapii logopedycznej
 • Logo-obrazki
 • Mówiące obrazki
 • Zabawy słowem część 1 i 2
 • Logo rytmika
 • Obrazkowy słownik tematyczny część 1 i 2
 • Echo korektor
 • Afazja

Ponadto korzystam z pomocy logopedycznych i dydaktycznych takich jak gry, książki zeszyty, zabawki itp. co sprawia że zajęcia stają się atrakcyjne.

logochatka05
Usługi dla dzieci:

 • Diagnoza rozwoju mowy (wywiad, badanie, przedstawienie wyników, ustalenie terapii)
 • Wydawanie pisemnej opinii logopedycznej
 • Wczesna interwencja logopedyczna
 • Wspomaganie opóźnionego rozwoju mowy (dzieci z problemami rozwojowymi, upośledzeniem umysłowym)
 • Korekcja wad wymowy
 • Terapia jąkania
 • Terapia surdologopedyczna
 • Terapia pedagogiczna - dysleksji, dysortografii i dysgrafii
 • Masaże logopedyczne
 • Emisja głosu
 • Konsultacje logopedyczne


Usługi dla dorosłych

 • Terapia afazji
 • Terapia dyzartrii
 • Terapia jąkania
 • Terapia wad wymowy
 • Konsultacje logopedyczne

 

Terapia taktylna

 • zwiększa świadomość kinestetyczną ciała,
 • poprawia orientację w schemacie ciała,
 • poprawia i reguluje odbiór wrażeń dotykowych,
 • reguluje napięcie mięśniowe,
 • wpływa pozytywnie na rozwój poznawczy, społeczny, emocjonalny i ruchowy.

Wskazaniem do stosowania Terapii Taktylnej są w szczególności:

 • Mózgowe Porażenie Dziecięce
 • Spektrum autyzmu
 • Zaburzenia zachowania
 • Lęki i fobie
 • Opóźnienie w rozwoju umysłowym
 • ADHD /ADD
 • Trudności w nauce, dysleksja
 • Zaburzenia i opóźniony rozwój mowy

Terapia taktylna wspomaga rozwój funkcjie ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, pomaga zrównoważyć system nerwowy (procesy pobudzania i hamowania), co zwiększa skuteczność innych działań terapeutycznych.

 

Terapia ustno-twarzowa

 • reguluje prawidłowe przyjmowanie pokarmu
 • wpływa na lepszą ekspresję mimiczna twarzy
 • poprawia percepcję wzrokową i słuchową
 • reguluje napięcie mięśniowe
 • poprawia zdolności mowy i komunikacji
 • wpływa na rozwój świadomości i poczucia własnego ciała

 

Współpracujemy z:

 • przedszkolami
 • żłobkami
 • poradniami

Zapraszamy do polubienia nas