tab1

Oferta

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

logochatka05

Świadczenie usług w oparciu o profesjonalne narzędzia w postaci programów komputerowych stosowanych w terapiach logopedycznych:

 • Logopedia do diagnozy i terapii logopedycznej
 • Logo-obrazki
 • Mówiące obrazki
 • Zabawy słowem część 1 i 2
 • Logo rytmika
 • Obrazkowy słownik tematyczny część 1 i 2
 • Echo korektor
 • Afazja

Ponadto korzystamy z pomocy logopedycznych i dydaktycznych takich jak gry, książki zeszyty, zabawki itp. co sprawia że zajęcia stają się atrakcyjne.

Usługi dla dzieci:

 • Diagnoza rozwoju mowy (wywiad, badanie, przedstawienie wyników, ustalenie terapii)
 • Wydawanie pisemnej opinii logopedycznej
 • Wczesna interwencja logopedyczna
 • Wspomaganie opóźnionego rozwoju mowy (dzieci z problemami rozwojowymi, upośledzeniem umysłowym)
 • Korekcja wad wymowy
 • Terapia jąkania
 • Terapia surdologopedyczna
 • Terapia pedagogiczna - dysleksji, dysortografii i dysgrafii
 • Masaże logopedyczne
 • Emisja głosu
 • Konsultacje logopedyczne

Usługi dla dorosłych

 • Terapia afazji
 • Terapia dyzartrii
 • Terapia jąkania
 • Terapia wad wymowy
 • Konsultacje logopedyczne 

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Terapia sensoryczna

Przeznaczona jest dla dzieci mających problemy z:

 • koncentracją uwagi;
 • czytaniem, pisaniem, ortografią,
 • rozwojem mowy,
 • rozwojem ruchowym,
 • obniżonym lub wzmożonym napięciem mięśniowym,
 • niepełnosprawnością intelektualną, zespołami genetycznymi, Autyzmem, zespołem Aspergera czy MPD
 • równowagą i rejestracją ruchu ciała,
 • prioprocepcją, czyli czuciem własnego ciała (dotyku, wzroku, słuchu, smaku)
 • różnorodnymi lękami,

TERAPIA TAKTYLNA

 • zwiększa świadomość kinestetyczną ciała,
 • poprawia orientację w schemacie ciała,
 • poprawia i reguluje odbiór wrażeń dotykowych,
 • reguluje napięcie mięśniowe,
 • wpływa pozytywnie na rozwój poznawczy, społeczny, emocjonalny i ruchowy.

dsc 0100

Wskazaniem do stosowania Terapii Taktylnej są w szczególności:

 • Mózgowe Porażenie Dziecięce
 • Spektrum autyzmu
 • Zaburzenia zachowania
 • Lęki i fobie
 • Opóźnienie w rozwoju umysłowym
 • ADHD /ADD
 • Trudności w nauce, dysleksja
 • Zaburzenia i opóźniony rozwój mowy

Terapia taktylna wspomaga rozwój funkcje ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, pomaga zrównoważyć system nerwowy (procesy pobudzania i hamowania), co zwiększa skuteczność innych działań terapeutycznych.

TERAPIA USTNO-TWARZOWA

Terapia taktylna

 • reguluje prawidłowe przyjmowanie pokarmu
 • wpływa na lepszą ekspresję mimiczna twarzy
 • poprawia percepcję wzrokową i słuchową
 • reguluje napięcie mięśniowe
 • poprawia zdolności mowy i komunikacji
 • wpływa na rozwój świadomości i poczucia własnego ciała

ELEMENTY METODY KRAKOWSKIEJ

Metoda Krakowska jest terapią funkcji poznawczych dzieci funkcjunujących w normie, jak i dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi i genetycznymi. Jest to terapia stymulująca rozwój intelektualny dziecka. Wspomaga budowanie systemu językowego, który umożliwia nie tylko komunikację, opisywanie i wyjaśnianie świata, ale także budowanie własnej tożsamości.

dsc 0111

W naszej ofercie:

 • symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania,
 • terapia neurobilogiczna,
 • terapia dysleksji,
 • stymulacja mechanizmów lewopółkulowych,

K-TAPING LOGOPEDYCZNY

K-Taping w logopedii jest to idea oddziaływania na układ propriocepcji (czucia głębokiego) na mięśnie, ścięgna, a tym samym na funkcje ciała za pośrednictwem receptorów rozmieszczonych w skórze. Elastyczność taśmy jest praktycznie taka sama jak rozciągliwość ludzkich mięśni. Długość trwania aplikacji jest dostosowana do indywidualnych potrzeb i zależy od zaleceń przeszklonego terapeuty. W niektórych przypadkach aplikacja utrzymuje się nawet do dwóch tygodni. Plastry na twarzy stosuje się zazwyczaj krócej. Przy posługiwaniu się taśmami zaleca się robienie przerw. Sama terapia jest jednak długoterminowa. W gabinecie używamy plastrów najwyższej jakości rekomendowanych przez międzynarodową organizację szkoleniową K-Taping Academy.

K-Taping logopedyczny

Stosując elastyczne plastry wpływamy na:

 • wzmacniamy działanie mięśni lub je rozluźniamy;
 • niwelujemy problemy z połykaniem,
 • niwelujemy nadmierne ślinienie,
 • wspomagamy oddech,
 • poprawiamy mechaniki żuchwy,
 • stosujemy przy porażeniu nerwu twarzowego,
 • w stabilizacji żuchwy,
 • neuralgie nerwu trójdzielnego,
 • zmniejszenie blizn.

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

Prowadzimy terapię następujących zaburzeń:

 • lękowych,
 • nastroju/ zachowania,
 • odżywiania się,
 • eksternalizacyjnych (zespół nadpobudliwości psychoruchowych - ADHD)
 • opozocyjno-buntowniczych,
 • moczenia mimowolnego,
 • tików,
 • całościowych zaburzeń rozwoju,
 • problemów psychologicznych i emocjonalnych,
 • problemów wychowawczych,
 • uzależnień od komputera/ internetu,
 • epizodów z substancjami psychoaktywnymi.

WSPÓŁPRACA:

 • przedszkola (logoprzedszkola)
 • żłobkI
 • poradnie

Zapraszamy do polubienia nas