justyna

Justyna Lipińska-Pochylska

Prywatnie jestem mamą dwójki dzieci, zawodowo pedagogiem specjalnym-logopedą. Posiadam również specjalność z zakresu surdologopedii, neurologopedii oraz jestem terapeutą metody taktylnej i ustno-twarzowej.

logochatka02

Wiem jak ważną rolę w życiu każdego człowieka, a w szczególności dziecka odgrywa mowa. Logopedia była, jest i będzie moją pasją co sprawia, że chętnie poszerzam swoją wiedzę w tej dziedzinie. Angażuję się w różne wydarzenia z dziedziny logopedii, które mają na celu podnoszenie świadomości rodziców i opiekunów dzieci. Jednym z nich było zorganizowanie na terenie Siedlec bezpłatnej akcji „2 słowa na dwa lata to 272 za mało” oraz w ramach Światowych Dni Wiedzy o Autyzmie udzielałam konsultacji logopedycznych.

logochatka03

Potrafię szybko nawiązywać kontakt z pacjentem (zarówno z dzieckiem, jak i dorosłym). Prowadziłam diagnozę i terapię opóźnionego rozwoju mowy dzieci w normie intelektualnej, upośledzonych umysłowo, z niedosłuchem, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z autyzmem; udzielałam konsultacji w zakresie profilaktyki logopedycznej; wykonywałam masaże logopedyczne; prowadziłam diagnozę i terapię wad wymowy, jąkania, giełkotu dzieci, młodzieży i osób dorosłych; profilaktykę i terapię dysleksji; terapię w zakresie prawidłowej dykcji i emisji głosu dla młodzieży i osób wykorzystujących głos w pracy zawodowej (nauczycieli, księży); diagnozę i terapię zaburzeń mowy powstałych w wyniku chorób neurologicznych dzieci, młodzieży i dorosłych. W ramach wizyt domowych prowadziłam diagnozę i terapię neurologopedyczną osób dorosłych z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, powstałych w wyniku udarów mózgu, wypadków komunikacyjnych, urazów czaszkowo-mózgowych, guzów mózgu i innych chorób neurologicznych. Diagnozowałam zaburzenia mowy o charakterze dyzartrii lub apraksji mowy; zaburzenia językowe o typie afazji; zaburzenia komunikacji interpersonalnej; zaburzenia połykania.


KURSY

 • Podstawy terapii dzieci z zespołem Aspergera
 • Podstawy diagnozy dzieci z zespołem Aspergera
 • Terapia ręki w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Terapia neurobiologiczna
 • Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem
 • Diagnoza i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych
 • Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci? -metoda Carole Sutton
 • Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem cz. I i II
 • Diagnoza i terapia jąkania i innych niepłynności mówienia z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy z rodziną stopień II
 • Diagnoza i terapia jąkania i innych niepłynności mówienia z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy z rodziną stopień I
 • Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego (CADP)-jedna z przyczyn trudności w uczeniu się
 • Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w rehabilitacji małego dziecka z wadą słuchu cz. I
 • Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u dzieci chorych neurologicznie
 • Kurs języka migowego; stopień I i II
 • Logopedyczna terapia osób laryngektomowanych
 • Zaburzenia mowy w schizofrenii
 • Terapia ustno-twarzowa i stymulacja psychomotoryczna dziecka z nieprawidłowym napięciem mięśniowym


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 • Wolontariat w przedszkolu Żółty Latawiec w Siedlcach - terapia dzieci autystycznych
 • Praca na stanowisku pedagog specjalny - logopeda w Polskim Związku Głuchych Specjalistycznym Ośrodku Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu
 • Udział w programie „Dźwięki marzeń” organizowanym przez fundację Orange na stanowisku terapeuty domowego - rehabilitacja dziecka z niedosłuchem
 • Praca na stanowisku logopedy w szkole w Grali Dąbrowiźnie - projekt Pierwszy krok ku lepszej przyszłości

CERTYFIKATY

Zapraszamy do polubienia nas