tab1

Justyna Lipińska-Pochylska

Prywatnie jestem mamą dwójki dzieci, zawodowo pedagogiem  specjalnym-logopedą;  posiadam specjalność z zakresu neurologopedii i surdologopedii. W swojej pracy wykorzystuję elementy Metody Krakowskiej oraz elementy terapii taktylnej i ustno-twarzowej.

logochatka02

Wiem jak ważną rolę w życiu każdego człowieka, a w szczególności dziecka odgrywa mowa.  Logopedia była, jest i będzie moją pasją co sprawia, że chętnie poszerzam swoją wiedzę w tej dziedzinie. Angażuję się w różne wydarzenia z dziedziny logopedii, które mają na celu podnoszenie świadomości rodziców i opiekunów dzieci. Jednym z nich było zorganizowanie na terenie Siedlec bezpłatnej akcji „2 słowa na dwa lata to 272 za mało” oraz w ramach Światowych Dni Wiedzy o Autyzmie udzielałam konsultacji logopedycznych.

logochatka03

Potrafię szybko nawiązywać kontakt z pacjentem (zarówno z dzieckiem, jak i dorosłym). Prowadziłam diagnozę i terapię opóźnionego rozwoju mowy dzieci w normie intelektualnej, upośledzonych umysłowo, z niedosłuchem, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z autyzmem; udzielałam konsultacji w zakresie profilaktyki logopedycznej; wykonywałam masaże logopedyczne; prowadziłam diagnozę i terapię wad wymowy, jąkania, giełkotu dzieci, młodzieży i osób dorosłych; profilaktykę i terapię dysleksji; terapię w zakresie prawidłowej dykcji i emisji głosu dla młodzieży i osób wykorzystujących głos w pracy zawodowej (nauczycieli, księży); diagnozę i terapię zaburzeń mowy powstałych w wyniku chorób neurologicznych dzieci, młodzieży i dorosłych. W ramach wizyt domowych prowadziłam diagnozę i terapię neurologopedyczną osób dorosłych z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, powstałych w wyniku udarów mózgu, wypadków komunikacyjnych, urazów czaszkowo-mózgowych, guzów mózgu i innych chorób neurologicznych. Diagnozowałam zaburzenia mowy o charakterze dyzartrii lub apraksji mowy; zaburzenia językowe o typie afazji; zaburzenia komunikacji interpersonalnej; zaburzenia połykania.


KURSY

 • Podstawy terapii dzieci z zespołem Aspergera.
 • Podstawy diagnozy dzieci z zespołem Aspergera.
 • Terapia ręki w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Terapia neurobiologiczna.
 • Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem.
 • Diagnoza i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych.
 • Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci? -metoda Carole Sutton.
 • Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem cz. I i II.
 • Diagnoza i terapia jąkania i innych niepłynności mówienia z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy z rodziną stopień II.
 • Diagnoza i terapia jąkania i innych niepłynności mówienia z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy z rodziną stopień I.
 • Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego (CADP)-jedna z przyczyn trudności w uczeniu się.
 • Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w rehabilitacji małego dziecka z wadą słuchu cz. I.
 • Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u dzieci chorych neurologicznie.
 • Kurs języka migowego; stopień I i II.
 • Logopedyczna terapia osób laryngektomowanych.
 • Zaburzenia mowy w schizofrenii.
 • Terapia ustno twarzowa i stymulacja psychomotoryczna dziecka z nieprawidłowym napięciem mięśniowym.


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 • właściciel gabinetu „LOGO-CHATKA” praca na stanowisku logopedy w gabinecie, przedszkolach, i żłobkach.
 • Wolontariat  w przedszkolu Żółty Latawiec w Siedlcach - terapia  dzieci autystycznych.
 • Praca na stanowisku pedagog specjalny- logopeda w Polskim  Związku Głuchych Specjalistycznym Ośrodku  Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu.
 • Udział w programie „Dźwięki marzeń”  organizowanym przez fundację Orange na stanowisku terapeuty domowego- rehabilitacja  dziecka z niedosłuchem.
 • Praca na stanowisku logopedy w szkole w Grali Dąbrowiźnie - projekt  Pierwszy krok ku lepszej przyszłości.

CERTYFIKATY

Zapraszamy do polubienia nas