tab1

Edyta Gawron

edytagMagister pedagogiki specjalnej – specjalność Edukacja integracyjna i włączająca, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.Studia I stopnia ukończyłam na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach – kierunek pedagogika społeczno-wychowawcza z resocjalizacją. Poszerzałam swoją wiedzę i umiejętności o studia podyplomowe z Terapii pedagogicznej i kształcenia integracyjnego w Szczecińskiej Szkole Wyższej „Collegium Balticum”, studia podyplomowe Terapia i diagnoza integracji sensorycznej w Wyższej Szkole Edukacji w Sporcie w Warszawie. Ukończyłam wiele kursów doskonalących warsztat terapeutyczny m.in.: Terapia Neurotaktylna, Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych, Terapia Bilateralna oraz szkoleń z zakresu Wspomagania w rozwoju dzieci ze specjalnymi problemami w nauce, Terapii i edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem, Symultaniczno-Sekwencyjną naukę czytania, Odimienną metodę nauki czytania wg Ireny Majchrzak, Edukacji przez Ruch- Holistyczny system edukacji oparty na zasadzie integracji sensorycznej, Wczesnego wspomagania jako zwiększania szans edukacyjnych dziecka. Swoje doświadczenie zdobywam pracując w przedszkolu jako wychowawca, w gabinetach terapeutycznych  i poradni psychologiczno-pedagogicznej w charakterze terapeuty integracji sensorycznej i terapii neurotaktylnej. Uwielbiam pracę z dziećmi, która daję mi wiele satysfakcji. Stawiam sobie za cel gruntowne poznanie wychowanków i ukierunkowanie swojej pracy na ich indywidualne potrzeby. Jestem osobą zaangażowaną, cierpliwą i konsekwentną, dzięki czemu dbam nie tylko o sferę edukacyjną dzieci, ale także potrafię dostrzec ich potrzeby emocjonalne i rozwojowe.

Zapraszamy do polubienia nas