justyna

Katarzyna Płatek

kasia

Jestem pedagogiem, logopedą, terapeuta Metody Taktylnej i Metody Ustno-Twarzowej wg S. Masgutowej. Ukończyłam studia magisterskie z zakresu Pedagogika zs Edukacja Wieku Dziecięcego oraz Podyplomowe Studia Logopedyczne na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.

Posiadam kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Obecnie pracuje nie tylko z dziećmi w różnym wieku ale też z dorosłymi z zaburzeniami mowy i wadami wymowy. Ciągle podnoszę swoje kwalifikacje poprzez różnorodne kursy związane z pedagogiką i logopedią. Praca logopedy przynosi mi wiele radości i satysfakcji. Jest to nie tylko wykonywany zawód ale też ogromna pasja, którą nieustannie rozwijam. Prywatnie jestem mamą rocznego Tymonka.

Kursy i szkolenia:

  • Dzieci i zjawiska wokół nich. Metody aktywne i ich istota.
  • Wspomaganie rozwoju umiejętności językowych i komunikacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
  • Szkoła dla rodziców i wychowawców.
  • Poznaję, rozumiem i akceptuję siebie i innych- rozwijanie wrażliwości społecznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
  • Każde dziecko jest potencjalnie uzdolnione, lecz na wiele różnych sposobów. Jak korzystać z teorii inteligencji wielorakich w przedszkolu? 
  • Terapia Taktylna wg metody dr Swietłany Masgutowej.
  • Integracja sensoryczna, a rozwój i terapia mowy.
  • Terapia psychomotoryczna według Procus i Block dla dzieci.
  • Diagnoza a terapia w logopedii.
  • Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych.

CERTYFIKATY 

Zapraszamy do polubienia nas