tab1

Katarzyna Płatek

Katarzyna PłatekJestem pedagogiem, neurologopedą, terpeutą Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka Ukończyłam studia magisterskie z zakresu Pedagogika zs Edukacja Wieku Dziecięcego, Podyplomowe Studia Logopedyczne oraz Podyplomowe Studia Neurologopedyczne z Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju Dziecka  na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.

Posiadam kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku, niemowlęcym, przed przedszkolnym,  przedszkolnym oraz szkolnym.  Obecnie pracuje nie tylko z dziećmi w różnym wieku ale też z dorosłymi z zaburzeniami mowy i wadami wymowy. Ciągle podnoszę swoje kwalifikacje poprzez różnorodne kursy związane z pedagogiką i logopedią. W swojej pracy wykorzystuje elementy Terapii Taktylnej, Terapii Ustno-Twarzowej wg dr S. Masgutowej. Dodatkowo jestem zwolenniczką Metody Krakowskiej, chętnie wykorzystuje jej elementy w swojej pracy ciągle podnosząc swoje kwalifikacje w tym kierunku. Zajmuje się nie tylko terapią wad wymowy, ale też wszelkimi zaburzeniami mowy, zaburzeniami genetycznymi i neurologicznymi, rozwojem mowy jak i karmieniem klinicznym – terapeutycznym niemowląt i dzieci. Praca logopedy/neurologopedy przynosi mi wiele radości i satysfakcji. Jest to nie tylko wykonywany zawód ale też ogromna pasja, którą nieustannie rozwijam. Prywatnie jestem mamą 3-letniegoTymonka.

Kursy i szkolenia:

 • Dzieci i zjawiska wokół nich. Metody aktywne i ich istota.
 • Wspomaganie rozwoju umiejętności językowych i komunikacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
 • Szkoła dla rodziców i wychowawców.
 • Poznaję, rozumiem i akceptuję siebie i innych- rozwijanie wrażliwości społecznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
 • Każde dziecko jest potencjalnie uzdolnione, lecz na wiele różnych sposobów. Jak korzystać z teorii inteligencji wielorakich w przedszkolu? 
 • Terapia Taktylna wg metody dr Swietłany Masgutowej.
 • Integracja sensoryczna, a rozwój i terapia mowy.
 • Terapia psychomotoryczna według Procus i Block dla dzieci.
 • Diagnoza a terapia w logopedii.
 • Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych.
 • Symultaniczno- Sekwencyjna Nauka Czytania.
 • Symultaniczno- Sekwencyjna Nauka Czytania w przedszkolu.
 • Zrozumieć autyzm.
 • KOLD- karty oceny logopedycznej dziecka.
 • Metoda Werbo-Tonalna.

Doświadczenie zawodowe:

 • właściciel „LOGO-CHATKA CENTRUM NEUROTERAPEUTYCZNE”, pracuje w przedszkolach, żłobkach, poradniach na stanowisku logopedy i neurologopedy oraz terapeuty wczesnego wspomagania rozwoju. Wcześniej pracowałam jako nauczyciel przedszkola.

CERTYFIKATY 

Zapraszamy do polubienia nas