tab1

Witamy  serdecznie w LOGO-CHATCE Centrum Neuroterapeutycznym. Nasze Centrum powstało po to, aby nieść profesjonalną pomoc pacjentom i ich rodzinom. Zapraszamy do przyjaźnie wyposażonych gabinetów terapeutycznych w tradycyjne i multimedialne pomoce.

W naszej placówce uzyskacie Państwo konsultacje, porady, diagnozę i terapię mowy. LOGO-CHATKA to nie tylko logopedia. To też miejsce, które skupia specjalistów terapii dzieci, młodzieży i dorosłych.

Zapraszamy na:

 • Terapię z zakresu logopedii
  •   neurologopedyczną
  •   surdologopedyczną
  •   logorytmikę
  •   wczesną interwencję logopedyczną
 • Integrację Sensoryczną
 • Terapię psychologiczną
 • Terapię pedagogiczną
 • Metody i Techniki Dr Masgutowej
  •   terapia ustno-twarzowa
  •   terapia taktylna
  •   integracja odruchów
 • Elementy Metody Krakowskiej
  •   symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania
  •   terapia neurobiologiczna
  •   terapia dysleksji
  •   stymulacja mechanizmów lewopółkulowych
 • K-taping logopedyczny

Wszystkie maluchy zapraszamy na zajęcia „LOGO-PRZEDSZKOLE”

Zapraszamy do polubienia nas